Nämnden för Blekingesjukhuset den 30 augusti 2018

2018-09-05


Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Nämnden för Blekingesjukhuset den 30 augusti 2018

2018-08-30  

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Nämnden för Blekingesjukhuset

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Justeringsdatum

2018-09-05

Anslagsdatum

2018-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-09-05 15:23:31