Nämnden för Blekingesjukhuset 19 april 2018

2018-04-25

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Nämnden för Blekingesjukhuset

Sammanträdesdatum

2018-04-19

Justeringsdatum

2018-04-25

Anslagsdatum

2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-04-25 15:45:21