Nämnden för Blekingesjukhuset 22 februari 2018

2018-02-28

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Nämnden för Blekingesjukhuset

Sammanträdesdatum

2018-02-22

Justeringsdatum

2018-02-27

Anslagsdatum

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-02-28 16:46:01