Nämnden för Blekingesjukhuset den 14 juni 2018

2018-06-15

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Nämnden för Blekingesjukhuset omdelelbart justerat paragraf 63

Sammanträdesdatum

2018-06-14

Justeringsdatum

2018-06-14

Anslagsdatum

2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-06-15 10:56:48