Nämnden för Blekingesjukhuset 25 januari

2018-02-06

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Nämnden för Blekingesjukhuset

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Justeringsdatum

2018-01-31

Anslagsdatum

2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-02-06 15:22:23 av Sverker Berggren