Nämnden för Blekingesjukhuset 25 januari omedelbart justerade paragrafer

2018-01-25

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Nämnden för Blekingesjukhuset omedelbart justerade paragrafer 6, 7 och 10.

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Justeringsdatum

2018-01-25

Anslagsdatum

2018-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-01-25 16:03:23 av Sverker Berggren