Nämnden för Blekingesjukhuset 22 mars 2018

2018-03-28

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Nämnden för Blekingesjukhuset

Sammanträdesdatum

2018-03-22

Justeringsdatum

2018-03-26

Anslagsdatum

2018-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-03-28 10:44:41