Nämnden för Blekingesjukhuset 2018-09-18

2018-09-24

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Nämnden för Blekingesjukhuset

Sammanträdesdatum

2018-09-18

Justeringsdatum

2018-09-24

Anslagsdatum

2018-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-09-24 15:37:22