Nämnden för Blekingesjukhuset 14 december

2017-12-21

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Nämnden för Blekingesjukhuset 

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Justeringsdatum

2017-12-21

Anslagsdatum

2017-12-21

Nedtaget

2018-01-15

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg 

Senast uppdaterad 2017-12-21 14:33:55 av Sverker Berggren