Landstingsstyrelsens arbetsutskott 18 januari

2018-02-01

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-18

Justeringsdatum

2018-01-29

Anslagsdatum

2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Anneli Ottosson

Senast uppdaterad 2018-02-01 09:41:30 av Sverker Berggren