Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 7 maj 2018

2018-05-22

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagtavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-05-07

Justeringsdatum
2018-05-21

Anslagsdatum
2018-05-22

Förvaringsplats för protokollet
Arkivet

Anslagen av
Gunilla Björnson

Senast uppdaterad 2018-05-22 13:20:58