Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2018

2018-11-02

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd 
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Justeringsdatum
2018-10-31

Anslagsdatum
2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-11-02 15:34:14