Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 27 november 2018

2018-11-29

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd  Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-11-27

Justeringsdatum 2018-11-27

Anslagsdatum 2018-11-29

Förvaringsplats för protokollet Diariet

Anslagen av Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-11-29 08:46:30