Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 23 april 2018

2018-05-09

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.


Styrelse/nämnd

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-23

Justeringsdatum

2018-05-07

Anslagsdatum

2018-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Gunilla Björnson

Senast uppdaterad 2018-05-09 14:57:22