Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2018

2018-06-05

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-21

Justeringsdatum

2018-06-04

Anslagsdatum

2018-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson

Senast uppdaterad 2018-06-05 11:33:25