Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 19 februari

2018-02-26

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-19

Justeringsdatum

2018-02-26

Anslagsdatum

2018-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson

Senast uppdaterad 2018-02-26 14:54:13