Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2018

2018-10-30

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-10-15

Justeringsdatum
2018-10-29

Anslagsdatum
2018-10-30

Förvaringsplats för protokollet
Arkivet

Anslagen av
Gunilla Björnson

Senast uppdaterad 2018-10-30 14:33:33