Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 14 maj 2018

2018-05-29

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagtavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-05-14

Justeringsdatum
2018-05-28

Anslagsdatum
2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet
Arkivet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-05-29 13:12:41