Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 13 februari

2018-02-20

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla


Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-02-13

Justeringsdatum
2018-02-19

Anslagsdatum
2018-02-20

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-02-20 14:33:14