Landstingsstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2018

2018-03-07

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-02-05

Justeringsdatum
2018-03-05

Anslagsdatum
2018-03-07

Förvaringsplats för protokollet
Arkivet

Anslagen av
Gunilla Björnson

Senast uppdaterad 2018-03-07 14:18:40