Landstingsstyrelsens arbetsutskott 4 december

2017-12-21

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-04

Justeringsdatum

2017-12-18

Anslagsdatum

2017-12-18

Nedtaget

2018-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Gunilla Björnson

Senast uppdaterad 2017-12-21 15:39:11 av Sverker Berggren