Landstingsstyrelsens arbetsutskott 22 januari

2018-02-05

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-22

Justeringsdatum

2018-02-05

Anslagsdatum

2018-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Gunilla Björnsson

Senast uppdaterad 2018-02-05 14:54:23 av Sverker Berggren