Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 11 september 2018

2018-09-24

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd 
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-09-11

Justeringsdatum
2018-09-24

Anslagsdatum
2018-09-24

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-09-24 16:47:20