Landstingsstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2018

2018-03-20

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Justeringsdatum
2018-03-19

Anslagsdatum
2018-03-20

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-03-20 09:32:11