Landstingsstyrelsens arbetsutskott 19 mars 2018

2018-03-26

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landtingets anslagtavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-03-19

Justeringsdatum
2018-03-26

Anslagsdatum
2018-03-26

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-03-26 16:47:25