Landstingsstyrelsen den 9 oktober 2018

2018-10-22

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd 
Landstingsstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-09

Justeringsdatum
2018-10-22

Anslagsdatum
2018-10-22

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-10-22 16:34:23