Landstingsstyrelsen den 29 januari

2018-02-14

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Justeringsdatum
2018-02-12

Anslagsdatum
2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-02-14 14:27:12