Landstingsstyrelsen den 24 september 2018 omedelbart justerade paragrafer

2018-09-25

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsen omedelbart justerade paragrafer 191 och 194

Sammanträdesdatum
2018-09-24

Justeringsdatum
2018-09-24

Anslagsdatum
2018-09-25

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslaget av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-09-25 16:34:10