Landstingsstyrelsen den 18 juni 2018

2018-06-28

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd 
Landstingsstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-06-18

Justeringsdatum
2018-06-28

Anslagsdatum
2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-06-28 16:33:42