Landstingsstyrelsen den 12 november 2018

2018-11-23

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd 
Landstingsstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Justeringsdatum
2018-11-23

Anslagsdatum
2018-11-23

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-11-23 16:34:36