Landstingsstyrelsen den 12 november 2018 justerade paragrafer

2018-11-13

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsen justerade paragrafer 249-251,254-255,259,266-277,279-280,284

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Justeringsdatum
2018-11-13

Anslagsdatum
2018-11-13

Förvaringsplats för protokollet /paragrafer
Diariet

Anslaget av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-11-13 17:06:15