Landstingsstyrelsen 5 februari 2018

2018-02-06

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.


Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-02-05

Justeringsdatum
2018-02-05

Anslagsdatum
2018-02-06

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-02-06 14:28:29