Landstingsstyrelsen 29 januari 2018 omedelbart justerade paragrafer

2018-02-01

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.

Styrelse/nämnd

Landstingsstyrelsens omedelbart justerade paragrafer 10 - 13, 15, 17 - 18, 26, 34, 38 - 40, 44.

Sammanträdesdatum

2018-01-29

Justeringsdatum

2018-01-30

Anslagsdatum

2018-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-02-01 14:28:33 av Sverker Berggren