Landstingsstyrelsen den 28 maj 2018

2018-06-11

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-05-28

Justeringsdatum
2018-06-11

Anslagsdatum
2018-06-11

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-06-11 14:24:12