Landstingsstyrelsen 28 maj 2018 omedelbart justerade paragrafer

2018-05-31

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Landstingsstyrelsen omedelbart justerade paragrafer 129, 130, 132, 139, 145, 147, 149, 150, 164

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Justeringsdatum

2018-05-30

Anslagsdatum

2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslaget av

Gunilla Björnson

Senast uppdaterad 2018-05-31 11:59:34