Landstingsstyrelsen 26 mars 2018

2018-04-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Justeringsdatum
2018-04-09

Anslagsdatum
2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-04-10 10:07:28