Landstingsstyrelsen 26 mars 2018 omedelbart justerade paragrafer

2018-03-29

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.

Styrelse/nämnd

Landstingsstyrelsens omedelbart justerade paragrafer 83, 85, 87-88, 91-92, 94, 96, 101, 103

Sammanträdesdatum

2018-03-26

Justeringsdatum

2018-03-27

Anslagsdatum

2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-03-29 11:19:58