Landstingsstyrelsens arbetsutskott 5 mars 2018

2018-03-13

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-03-05

Justeringsdatum
2018-03-12

Anslagsdatum
2018-03-13

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-03-13 13:38:46