Landstingsstyrelsen 25 april 2018

2018-04-27

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-04-25

Justeringsdatum
2018-04-25

Anslagsdatum
2018-04-27

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-04-27 14:12:34