Landstingsstyrelsen 11 december

2017-12-21

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Landstingsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Justeringsdatum

2017-12-29

Anslagsdatum

2017-12-20

Nedtaget

2018-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg 

Senast uppdaterad 2017-12-21 14:28:02 av Sverker Berggren