Landstingsfullmäktiges presidium den 23 maj 2018

2018-05-23

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Landstingsfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum

2018-05-23

 Justeringsdatum

2018-05-23

Anslagsdatum

2018-05-23

 Anslagen av

Gunilla Björnson

Senast uppdaterad 2018-05-23 12:43:24