Landstingsfullmäktiges presidium 4 april 2018

2018-04-04

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum
2018-04-04

Justeringsdatum
2018-04-04

Anslagsdatum
2018-04-04

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-04-04 14:42:31