Landstingsfullmäktige den 8 oktober 2018

2018-10-22

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-10-08

Justeringsdatum
2018-10-22

Anslagsdatum
2018-10-22

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-10-22 15:52:54