Landstingsfullmäktige den 22 oktober 2018

2018-10-23

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-10-22

Justeringsdatum
2018-10-22

Anslagsdatum
2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-10-23 16:53:54