Landstingsfullmäktige den 11 juni 2018

2018-06-18

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-06-11

Justeringsdatum
2018-06-18

Anslagsdatum
2018-06-18

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-06-18 15:12:37