Landstingsfullmäktige 9 april 2018

2018-04-23

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-04-09

Justeringsdatum
2018-04-23

Anslagsdatum
2018-04-23

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-04-23 16:18:48