Landstingsfullmäktige 12 februari 2018

2018-02-27

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Landstingsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-12

Justeringsdatum

2018-02-26

Anslagsdatum

2018-02-27

Nedtaget

2018-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-03-07 19:51:58 av Sverker Berggren