Landstingsfullmäktige 12 februari 2018

2018-02-27

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-02-12

Justeringsdatum
2018-02-26

Anslagsdatum
2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-02-27 11:55:34