Folkhögskolenämndens sammanträde 14 februari 2018

2018-03-08

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Folkhögskolenämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Justeringsdatum

2018-02-21
2018-02-26

Anslagsdatum

2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Ritva Ström

Senast uppdaterad 2018-03-08 11:14:15 av Sverker Berggren