Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Senast uppdaterad 2018-06-20 13:03:55 av Sverker Berggren